Tunne- ja kaveritaidot

Tunne- ja kaveritaidot ovat tärkeitä koulumaailmassa, ja myös aikuisena! Erilaiset ja monenlaiset tunteet ja niiden ilmaiseminen ovat hieno asia. Tunnetaidot auttavat tunnistamaan omia tunteita ja säätelemään niitä erilaisiin tilanteisiin sopiviksi.

Tunne- ja kaveritaidot auttavat myös huomaamaan ja ymmärtämään toisten ihmisten tunteita. Kaveritaitoihin kuuluu tämän lisäksi omien ja toisten mielipiteiden kunnioittaminen, yhteistyötaidot, kyky tutustua uusiin ihmisiin, selviytyminen ristiriitatilanteista ja puolustautuminen sekä avun pyytäminen tarvittaessa.

Tunne- ja kaveritaitojen harjoittelu auttaa kehittymään itseä arvostavaksi, toisia huomioivaksi ja haasteista selviytyväksi mahtavaksi tyypiksi!


Lapset

Harjoittele tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista: Mielenterveysseura – Tunne- ja kaveritaitokortit (katso työkalulaatikko)
Harjoittele pareittain hyvän kuuntelijan taitoja: Mielenterveysseura – Hyvän kuuntelijan korttipeli (katso työkalulaatikko)
Kehity tunteiden tunnistamisessa: Opetushallitus – Tunne-etsivät -peli (katso työkalulaatikko)
Opi tunnesanoja ja -ilmauksia: Mielenterveysseura – Tunnepilvet sanoilla ja kuvilla (ryhmätyöskentelyyn)

Nuoret

Keskustele mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistavista asioista: Mielenterveysseura – Mitä sinulle kuuluu? -kortit (katso työkalulaatikko)
Sosiaaliset taidot: Terve koululainen – sosiaaliset taidot