Kasvu ja kehitys

Murrosikä on isojen muutosten aikaa! Nuorena on usein epävarma omasta kehostaan, sen muutoksista ja toiminnasta. Eri murrosiän vaiheissa voi kokea olevansa liian lihava, laiha, pitkä, lyhyt tai kehittyneensä liian aikaisin tai liian myöhään. Muuttuva keho saa pohtimaan, olenko normaali tai mitä muut ajattelevat kehostani?

Murrosiässä on tärkeää tutustua omaan muuttuvaan kehoon ja pohtia sen muutoksia, koska psyykkinen kehitys kestää murrosiässä pidempään, kuin fyysinen kehitys. Tärkeintä on tiedostaa, että muutokset kuuluvat normaaliin kehitykseen, ja että jokainen kehittyy omaan tahtiinsa. Omien kokemusten ja näkemysten ymmärtäminen ja muutosten tiedostaminen selkeyttävät suhdetta itseensä. Itsetunnon ja minäkuvan ailahtelut ovat osa nuoruutta. Tärkeää on, että kaikkien muutosten keskellä kykenee säilyttämään uskon itseensä.

Murrosiässä ulkoinen olemus alkaa muuttua aiempaa voimakkaammin, mikä vaatii uudenlaisen kehonkuvan rakentamista ja toisaalta myös sen hyväksymistä. On tärkeää hyväksyä oma keho, olla armollinen itselleen ja antaa muutokselle aikaa! Murrosiän mukanaan tuomat monet muutokset herättävät paljon kysymyksiä. Näihin kysymyksiin voit saada vastauksia tämän sivun nettilinkkien takaa. Omista tunteista ja ajatuksista kannattaa myös puhua itselleen luotettavan aikuisen kanssa.

Lapset

Katso video oman kehon arvostamisesta: Neuvokas perhe – Oma keho on supersankari
Kehoni-tehtävä: Neuvokas perhe – kehoni (katso työkalulaatikko)

Nuoret

Kehonkuva: Väestöliitto – Kehonkuva
Nuorten audiodokumentit kehonkuvasta: Kehuva – Äänijulkaisut
Ulkonäköpaineita: Nuorten-netti –Ulkonäköpaineita

Mieleni: Yhteystietoja